Thomas Schäpers_Info
Kontakt
Thomas Schäpers 
 
E-Mail: th.schaepers@gmx.de
CV
* 1962   Borken Westfalen, Germany
     
1983 -  1989  Physik RWTH Aachen University 
1989 - 1993 Promotion in Physik, RWTH Aachen University 
1993 - 1994 MIT Cambridge, MA, USA
1994 -    Forschungszentrum Jülich
2000 -  2001 Gastwissenschaftler, NTT, Atsugi, Japan (4 Monate)
2009 -    Apl. Prof. in Physik, RWTH Aachen University 
     
1993 -   1995 Malseminare in Cambridge (MA) und Aachen
     
    Ausstellungen:
1995   "Ein netter Fernsehabend"  im Atelier 21, Aachen
2015   "Skytrip" im Gartensaal, Theaterstr., Aachen, Germany 
2016   "Close" bei aixprocess, Alfonsstr. 44, Aachen, Germany
2019   "Toys in Black" bei aixprocess, Alfonsstr. 44, Aachen, Germany
2019   "Bull-Dog - Toys in Black and More" Gravieranstalt, Aachen, Germany 
2019   Gruppenausstellung, Praxis Dr. Alexander Kottek, Aachen, Germany